Az Őrök

Az itt élők eredete

Őrség valaha, réges-régen, járhatatlan erdőrengeteg volt, majd az erdők között, a dombtetőkön emberek telepedtek meg: kivágták a fákat, s azokból építették házaikat. A Kárpát-medencében élő népek: hunok, avarok birodalmának védelmi vonala húzódott itt, majd az Ösbő és Őse nemzetségek telepedtek le és ők - minden bizonnyal az itt maradt avar népességet magukba olvasztva - látták el a magyar törzsek védelmét a nyugati szomszédokkal szemben és egyben kiinduló pontjai is voltak a kisebb kalandozásoknak. A vidék a gyepűrendszer, majd a Magyar Királyság határvédelmének fontos eleme lett.

Nemes-Népi Zakál György 1818-ban ezt írta az őrségi emberekről: „Halovány, barnás képűek, komoly tekintetűek, gesztenyeszín hajúak, hosszúkás fejűek, apró éles szeműek. Csendes mozgásúak, erősek, katonaságra igen kelendőek.” Akinek már volt alkalma megismerni a Székelyföldet és az Őrséget is, megállapíthatta, hogy sok a rokonság a székely nép és az őrségi emberek között. A kétségtelen hasonlóság egyik alapja az azonos életmód és életkörülmények. Alaposnak tűnik az a feltételezés is, amely a hasonlóságot a két népcsoport azonos eredetére vezeti vissza: nevezetesen, hogy e népek az avarok leszármazottai.

Az Őrség jelentése „őrökhöz tartozó terület”, „őrök által lakott dombvidék”. Lakói szabadalmas őrök voltak, akik a királytól kaptak szabadalomlevelet, majd Mátyás királytól nemesi kiváltságot. Az őrállók saját költségükön, saját fegyverükkel védték a nyugati határt a stájer és különböző német fejedelmek betörései ellen. Önállóságukat évszázadokon át, sajátos, életszerű gondolkodásukat és magyarságtudatukat pedig mind a mai napig megőrizték. E nép ragaszkodik szülőföldjéhez, az ősi családnevek - Batha, Könye, Belső, Forján, Tamaskó - máig gyakoriak e vidéken.
A trianoni tragédia, majd a '45 utáni kitelepítési politika, a határövezet létesítése, az erdők államosítása azonban e nép tűrőképességét is próbára tette, megindult a drasztikus elvándorlás és népességcsökkenés. Ezt a tendenciát csak a természeti szépségekre és az ősi tradíciókra kíváncsi turisták, idelátogató vendégek állíthatják meg.