Természeti kincsek

A kaszáló rétek tavasszal és ősszel a legszebbek: A meleg tavaszi napsütés májusra virágba öltözteti a réteket: virít a réti kakukkszegfű, a harangvirág, a bakszakáll, a zergeboglár és a különböző kosborok. Ősszel néhány orchidea és ciklámenfaj bontja szirmait és sok gombaféle lapul a fű között.

A patakok mentén a nedves láprétek számos ritkaságnak szolgálnak otthonul: A kockás-liliom, a szibériai nőszirom, Velemér környékén a sárgaliliom díszlik. Sok van még a kígyógyökerű keserűfűből, palástfűből is, pedig ezek eredendően magashegyi növények. Itt is virágoznak az orchideák: a széleslevelű ujjaskosbor, a fehérszínű sarkvirág. Késő őszig mindig van egy-egy szép dísze a vizes terüle-teknek: a kenyérbélcickafark, a fehér zászpa, majd a kornistárnicsok bontogatják szirmaikat, az őszi kikerics búvik meg a lassan száradó fűben.

Az erdeifenyvesek hazája ez, és őshonos a gyertyán, a bükk és a tölgy is - sok-sok szép virágnak és rovarnak, madárnak nyújtanak táplálékot és árnyékot, fészket, tanyát. Itt fészkelt egykor a nemzeti park védjegy-madara a siketfajd is, melynek visszatelepítésé-re most kezdődnek kísérletek, de még messzi az az idő, amikor a siketfajd dürgése újra hall-ható lesz a háborítatlan erdők mélyén. De ritkaság számba megy az a megfigyelő is, akinek olyan szerencséje van, hogy fekete gólyát, vagy rétisast vesz észre.

A barna kánya azonban gyakran figyeli a falvak baromfi udvarait, zsákmány után lesve. Mátyásmadarak fészkelnek a kertünk végi öreg tölgyfákon. A róka a mi csirkéinket is többször megtizedelte, így aztán fel is adtuk a próbálkozást, saját tenyészet fenntartására. A foltos szalamandrák, és sárga hasú unkák a mi tókánkban is szép számmal élnek, a béka-rokon unkák éjszakai koncertje álomba ringatja az egész napos túrában megfáradt vendégeinket.

A vizek, vízpartok és lápok (különleges késő tavasszal a szőcei láprét) élővilága külön tanulmányokat érdemel, a Rába szabályozatlan medre és partja sok érdekességet rejt: csík, durbincs, bucó él itt, a szakadozó partokon a gyurgyalagok, parti fecskék etetik fiókáikat.Sőt hód és vidra látogatások nyomait is felfedezhetjük.

A természeti értékek szakavatott szakértői és védelmezői, a tanösvények kialakítói és védelmezői az Őrségi Nemzeti Park dolgozói; szép kiállítású és tartalmas kiadványok fűződnek nevükhöz. A kiadványok megvásárolhatók a nemzeti park központi épületében, mely az őriszentpéteri elágazónál mindig útba esik, és a pityerszeri szatócsboltban is hozzájuthatunk, miként az Őrség turistatérképéhez, mely gyalogos, vagy kerékpáros túráink alkalmával nélkülözhetetlen.